Първата Онлайн Бизнес Академия в България,
която от 2014г. чрез БЕЗПЛАТНИ видео уроци и обучения на живо споделя практическо знание по дигитален маркетинг!

Вход към учебна зона

Oba.bg | Проект на "ИНТЕРНЕТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ" © 2016-2020

Мисията на фондацията е да образова и повишава общата култура на гражданското общество в областта на информационните технологии, използвайки иновативни и интерактивни методи.

Код по БУЛСТАТ: 176982705  |  № на вписване: 20160302006  |  Контакти: marketing@oba.bg

Project by "INTERNET PREDPRIEMACHESTVO BULGARIA" Foundation © 2016-2020